გრუნტის წონა

კალკულატორი

კალკულატორი საშუალებას გაძლევთ გაიანგარიშოთ აკვარიუმის გრუნტის წონა მისი ფენის სიმაღლის მიხედვით. აკვარიუმებში სხვადასხვა სახეობისა და ფრაქციის გრუნტს იყენებენ. კალკულატორს საფუძვლად უდევს აკვარიუმისტიკაში გრუნტის წონის სტანდარტად მიჩნეული ფორმულა: 1 მ3 = 1 500 კგ

კალკულატორი
წონაკგ
* კალკულატორი გათვლილია სტანდარტული მართკუთხა აკვარიუმის გრუნტის წონის გაანგარიშებაზე.
* დანარჩენი პარამეტრებისგან განსხვავებით, მინის სისქე მითითებულია მილიმეტრებში.
აკვარიუმის გრუნტის წონა