წესები და პირობები

ონლაინ მაღაზიის წესები და პირობები

შეკვეთის მიწოდება

შეკვეთის მიწოდების მაქსიმალური ვადა შეადგენს 10 დღეს. თბილისის მასშტაბით მიწოდება უფასოა. რეგიონებში მიწოდების ფასი და ვადები თანხმდება ინდივიდუალურად.

პროდუქციის უკან დაბრუნება

თქვენ გაქვთ უფლება არ ჩაიბაროთ შეკვეთა, თუ ის არ შეესაბამება თქვენ მიერ შეკვეთილ პროდუქციას. შესაბამისობა შეკვეთილ და მოწოდებულ პროდუქციას შორის უნდა შემოწმდეს თქვენთვის შეკვეთის გადმოცემისას, ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით.

შეკვეთილ და მოწოდებულ პროდუქციას შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, თქვენ უფლება გაქვთ არ ჩაიბაროთ პროდუქცია და არ მოაწეროთ ხელი მიღება-ჩაბარების აქტს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლო უმოკლეს ვადაში მოგაწოდებთ ახალ პროდუქტს ან მის ალტერნატივას. თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ მოგაწოდოთ ახალი პროდუქტი ან ჩაგინაცვლოთ თქვენთვის მისაღები ალტერნატივით, აღნიშნული პროდუქტის საფასური დაგიბრუნდებათ არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

პროდუქციის შესაბამისობა დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერით. თუ თქვენი მხრიდან ხელი მოეწერა მიღება-ჩაბარების აქტს, გადაცემული პროდუქციის უკან დაბრუნება/შეცვლა ვეღარ მოხდება.

ს/კ: 01003013744
ელფოსტა: nemo@nautilus.ge
ტელეფონი: 557 74 26 74
აკვარიუმისტიკის მაღაზიის წესები